• slider image 722
  • slider image 632
  • slider image 630
  • slider image 631
  • slider image 633
:::

All News

重要 怡晴 - 課程資訊 | 2020-05-04 | 人氣:35836
109年短期班 上課時間:5/18~7/12,共8週 第一週免費旁聽及加退換選      洽詢電話:02-82828801 所有課程請點此:https://ludi.ntcc.org.tw/course/ 報名須知:https://reurl.cc/R4enr9   課程推薦 看下列 【藝術饗宴】 週五晚上|曲線雕塑流行MV熱舞|陳榕 老師|鷺江國小校區|學分費 $ 1500+場地費100元 詳細課程 https://reurl.cc/d0yzmq 【養生生活】 ... 觀看完整文章
RSS http://www.ludi.org.tw/ludi2/modules/tadnews/rss.php
:::

文章類別

展開 | 闔起